Wie zijn wij

 

WIE ZIJN WIJ

 

BEN

DIRECTEUR

Als directeur, oprichter van D2 Ontwikkeling is het mijn verantwoordelijkheid dat onze organisatie kennis en ervaring toevoegt aan integrale programma’s en projecten zodat de opdrachtgever zich kan richten op het doel waarvoor zij is opgericht.


Voor onze opdrachtgevers zijn wij een partner die vanuit een vraagstuk sterk financieel gedreven werkt en stabiliteit en betrouwbaarheid biedt. We kijken daarom altijd op basis van het primaire proces naar verbeteringen. Door naar het primaire proces en andere marktsegmenten te kijken ontstaan innovaties en slimme oplossingen.

 

Vanuit het medewerkersperspectief zorg ik ervoor dat ieder lid van de organisatie zijn of haar eigen specialiteiten in organisatie verander- en huisvestingsvraagstukken kan inzetten. Hierdoor blijven mijn medewerkers gemotiveerd en blijven zij zichzelf verbeteren en nieuwe initiatieven creëren die een toegevoegde waarde voor de klant opleveren.


D2 Ontwikkeling geeft advies, en implementeren concepten, waarbij medewerkers volledig zelfstandig werken. Ik ben dan ook trots op deze manier van werken die door de jarenlang ervaring ontwikkeld is.

SANDER

SENIOR PARTNER

Samen met onze opdrachtgevers werk ik gepassioneerd aan passende huisvesting en duurzame vastgoedoplossingen bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, multinationals en de industrie.


Voor organisaties ontwikkel en realiseren ik passend vastgoed waarbij de focus ligt op het creëren van integrale oplossingen die de kernbedrijfsprocessen van onze klanten maximaal ondersteunen. Dit doen we met een team van enthousiaste D2 collega’s samen met de opdrachtgever, lokale partners en overheden.


We helpen onze opdrachtgevers bij het opzetten en aansturen van projectorganisaties, grote complexe bouwprojecten, vastgoedstrategieën, bestuurlijke besluitvorming, financiële haalbaarheid, inhoudelijke planontwikkeling, aanbestedingen en geïntegreerde contracten.


Binnen D2 Ontwikkeling draag ik zorg voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van onze kennis en expertise bij onze huidige en nieuwe klanten. Hierbij leun ik op de kennis en ervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan in diverse leidinggevende posities binnen (internationale) professionele werkomgevingen, variërend van lijnmanagement tot marketing en business development.

JOSEPHINE

OFFICE MANAGER

Als office manager ben ik de schakel in de dagelijkse gang van zaken en bied ondesteuning aan ons team en directie. Ik zorg dat alle zaken achter de schermen soepel verlopen. Dit geldt voor zowel het ontvangst van klanten, relaties als ook het afhandelen van de telefoon, post en e-mail.


Het zorgvuldig beheren van ons archief, de financiën en administratie van D2 ontwikkeling is voor mij een belangrijk deel van mijn taak. 


Daarnaast organiseer ik graag vergaderingen, bijeenkomsten, recepties en alle andere vormen bij het verbinden van mensen.


Graag hoop ik ook u binnenkort te zien of spreken!

REMKO

SENIOR PROJECTMANAGER Techniek en Duurzaamheid

Als senior projectmanager ben ik betrokken bij de initiatie, ontwerp, realisatie en inhuizen van projecten in de gezondheidszorg. Verder adviseer ik organisaties over praktische Duurzaamheid innovaties en toepassingen.

Door mijn technische achtergrond wordt ik vaak ingezet als sparringspartner voor het opzetten van adequate beheer en onderhoudsorganisatie's binnen de gezondheidszorg. 


Daarnaast heeft D2 Ontwikkeling een concept en werkwijze ontwikkeld voor operatiekamercomplexen die toekomstbestendig zijn. De werkwijze is gericht op een optimaal eindresultaat voor de gebruikers waarbij de inrichting minimale risico’s oplevert voor de patiëntveiligheid.


Naast mijn werk ben ik bestuurslid binnen de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). De VCCN is een platform voor en door mensen die werkzaam zijn binnen contamination control. Wij ontwikkelen en delen kennis op dit gebied door het meewerken aan nieuwe richtlijnen, organiseren van symposia en het geven van cursussen. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de lezingen en conferenties die wij als vereniging organiseren.

SILA

PROCESMANAGER


Als procesmanager coördineer ik een analytische, oplossingsgerichte aanpak met enthousiaste en getting things done mentaliteit.


Proces en doel zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn taak is zorgdragen voor een afstemming tussen beide.Ik help namens onze opdrachtgevers om bestaande werkprocessen in projecten te integreren.


Als procesmanager verbind ik gebruikers en projectteam. Ik coördineer de afspraken tussen de afdelingen en pijlers bouw, ICT, organisatie en services en hou grip op de planning en zorg ervoor dat mijlpalen op tijd en binnen de afgesproken kaders gehaald worden.


Verder draag ik zorg voor de voortgang en tijdige verwerking van de gegevens, monitor uitstaande opdrachten en tijdige afhandeling van alle projecten.


In een team heb ik een coöperatieve instelling. Hierbij beschik ik over een goed ontwikkelde persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden. Ik ben een teamspeler met een scherp oog voor de waarde van en potentieel van nieuwe ideeën.

MARTIJN

BOUWPROCESMANAGER

Samen met onze opdrachtgevers werk ik aan passende huisvesting en verantwoord vastgoed voor onder andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Vanuit D2 Ontwikkeling vervul ik bij de opdrachtgevers de functie van projectdirectie, bouw-procesmanager en procesmanager voor integrale bouwprojecten waarbij bouw, IT en implementatie van nieuwe concepten worden gecombineerd.


Mijn ruime ervaring helpt de opdrachtgever bij het opzetten en aansturen van projectorganisaties, grote complexe bouwprojecten, vastgoedstrategieën, financiële haalbaarheid en financiering, inhoudelijke planontwikkeling, aanbestedingen en geïntegreerde contracten.


Als persoon ben sterk in het verbinden van belangen, waarbij het optimaliseren van de huisvesting en het definiëren van haalbare en verantwoorde integrale projecten een wezenlijk onderdeel van uit maakt. Hierin ben ik resultaatgericht en standvastig, maar begrijp ook de bestuurlijke dynamiek. Daarnaast zorg ik voor helderheid en continuïteit bij het nemen van besluiten.