Wie zijn wij

 

WIE ZIJN WIJ

 

BEN

DIRECTEUR - PARTNER

Als directeur, oprichter van D2 Ontwikkeling is het mijn verantwoordelijkheid dat onze organisatie kennis en ervaring toevoegt aan integrale programma’s en projecten zodat de opdrachtgever zich kan richten op het doel waarvoor zij is opgericht.


Voor onze opdrachtgevers zijn wij een partner die vanuit een vraagstuk sterk financieel gedreven werkt en stabiliteit en betrouwbaarheid biedt. We kijken daarom altijd op basis van het primaire proces naar verbeteringen. Door naar het primaire proces en andere marktsegmenten te kijken ontstaan innovaties en slimme oplossingen.

 

Vanuit het medewerkersperspectief zorg ik ervoor dat ieder lid van de organisatie zijn of haar eigen specialiteiten in organisatie verander- en huisvestingsvraagstukken kan inzetten. Hierdoor blijven mijn medewerkers gemotiveerd en blijven zij zichzelf verbeteren en nieuwe initiatieven creëren die een toegevoegde waarde voor de klant opleveren.


D2 Ontwikkeling geeft advies, en implementeren concepten, waarbij medewerkers volledig zelfstandig werken. Ik ben dan ook trots op deze manier van werken die door de jarenlang ervaring ontwikkeld is.

MARTIJN

BOUWPROCESMANAGER - PARTNER

Samen met mijn opdrachtgevers werk ik aan passende huisvesting en verantwoord vastgoed voor onder andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Als vertegenwoordiger van D2 Ontwikkeling vervul ik bij de opdrachtgevers de functie van projectdirectie, bouw-procesmanager en procesmanager voor integrale bouwprojecten waarbij bouw, IT en implementatie van nieuwe concepten worden gecombineerd.


Daarnaast heb ik ervaring als manager vastgoed, project-, proces- en/of programmamanager en inhoudelijk adviseur. In deze functies heb ik ruime ervaring met het opzetten en aansturen van projectorganisaties, grote complexe bouwprojecten, vastgoedstrategieën, financiële haalbaarheid en financiering, inhoudelijke planontwikkeling, aanbestedingen en geïntegreerde contracten.


Als persoon ben sterk in het verbinden van belangen, waarbij het optimaliseren van de huisvesting en het definiëren van haalbare en verantwoorde integrale projecten een wezenlijk onderdeel van uit maakt. Hierin ben ik resultaatgericht en standvastig, maar begrijp ook de bestuurlijke dynamiek. Daarnaast zorg ik voor helderheid en continuïteit bij het nemen van besluiten.

Als project coördinator combineer ik een zakelijke, pragmatische aanpak met passie en inhoudelijke kennis. Ik ben er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden en planning binnen een organisatie gecoördineerd wordt.

Ik draag zorg voor de voortgang en tijdige verwerking van de (revisie) gegevens, monitor uitstaande opdrachten en tijdige administratieve afhandeling van alle projecten.


Bovendien bewaak ik de uitputting van het projectbudget en draag zorg voor de dagelijkse verwerking van de door de projectleider ingediende facturen en rapporteer ik financiële maandafsluiting aan de directie.

 

Naast het primaire, administratieve proces behoort de portefeuille communicatie en projectbegeleiding van kleine groepen tot mijn werkpakket. Met mijn ambitieuze persoonlijkheid ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren en zo de prestaties van mijn team naar een hoger niveau te brengen. In mijn rol als project coördinator heb ik ervaring opgedaan in het doorvoeren van veranderingen binnen organisaties. Ik bied helderheid, heb een grote implementatiekracht en weet mijn ‘zachte’ kant te combineren met ‘harde’ skills.

REMKO

SENIOR PROJECTMANAGER

Als senior projectmanager ben ik betrokken bij de initiatie, ontwerp, realisatie en inhuizen van projecten in de gezondheidszorg. Het is mijn verantwoordelijkheid om een project op te zetten en af te ronden binnen de gestelde kaders van geld, tijd, duurzaamheid en kwaliteit met een team van mensen. Vanaf de start van een project tot de ingebruikname door de opdrachtgever ben ik betrokken bij projecten.


Daarnaast treed ik op als adviseur op het gebied van ontwikkeling van innovatieve concepten voor operatiekamercomplexen. D2 Ontwikkeling heeft een concept en werkwijze ontwikkeld voor operatiekamercomplexen die toekomstbestendig zijn. De werkwijze is gericht op een optimaal eindresultaat voor de gebruikers waarbij de inrichting minimale risico’s oplevert voor de patiëntveiligheid.


Naast mijn werk ben ik bestuurslid binnen de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). De VCCN is een platform voor en door mensen die werkzaam zijn binnen contamination control. Wij ontwikkelen en delen kennis op dit gebied door het meewerken aan nieuwe richtlijnen, organiseren van symposia en het geven van cursussen. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de lezingen en conferenties die wij als vereniging organiseren.

MIRNA

PROJECT COÖRDINATOR

NADINE

INTEGRAAL PROCESMANAGER

Als integraal procesmanager verbind ik voor projecten in de gezondheidszorg de afdelingen disciplines en de thema’s met elkaar en houd ik een totaal overzicht van de afspraken per discipline met de afdeling.


Het is mijn verantwoordelijkheid om het opstellen, coördineren en bewaken van de integrale roadmap en de daarin opgenomen mijlpalen en het geven van sturing binnen overeengekomen kaders, gebaseerd op de integrale planning van de afzonderlijke pijlers Bouw, IT, organisatie en services in afstemming met de betrokken afdeling(en).

Ik treed op als aanspreekpunt voor de manager van de afdeling en bewaak dat de afspraken die worden vastgelegd tussen de kliniek, afdeling en disciplines.


Door mijn betrokkenheid bij alle disciplines van een programma kan ik alternatieven en aanbevelingen doen voor probeemstellingen en kansen betreffende voortgang van een integrale project (roadmap). Graag deel ik mijn bevindingen en aanbevelingen gaandeweg het traject met managers en hoofden.

Ook treed ik op als eerste aanspreekpunt voor de afdeling van de opdrachtgever en het terugkoppelen van vragen en opmerkingen van de afdeling en het uitzetten van acties uit binnen het ontwikkelteam als brug tussen bouw en gebruikers.

ROB

PROCESMANAGER

Proces en doel zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn taak is zorgdragen voor een afstemming tussen beide. Ik help namens onze opdrachtgevers om bestaande werkprocessen in projecten te integreren.


Enthousiast word ik van het opstellen van gedragen plannen, het liefst samen met de stakeholders. 


Als procesmanager verbind ik gebruikers en projectteam. Ik coördineer de afspraken tussen de afdelingen en pijlers bouw, ICT, organisatie en services en hou grip op de planning en zorg ervoor dat mijlpalen op tijd en binnen de afgesproken kaders gehaald worden.


Ik heb 15 jaar ervaring in het vastgoed als Property Manager, Projectmanager en Procesmanager in bouw, renovatie en onderhoud en voel me in mijn element als schakel tussen techniek en gebruiker. Door mijn ervaring ben ik ook een meedenkende gesprekspartner en kan ik waar nodig zelfstandig voorstellen en alternatieven inbrengen.

JOSEPHINE

OFFICE MANAGER

Als office manager ben ik de schakel in de dagelijkse gang van zaken en bied ondesteuning aan ons team en directie. Ik zorg dat alle zaken achter de schermen soepel verlopen. Dit geldt voor zowel het ontvangst van klanten, relaties als ook het afhandelen van de telefoon, post en e-mail.


Het zorgvuldig beheren van ons archief, de financiën en administratie van D2 ontwikkeling is voor mij een belangrijk deel van mijn taak. Hier ben ik de spin in het web. Ik ben kritisch, assertief en denk graag mee in onze koers.


Daarnaast organiseer ik graag vergaderingen, bijeenkomsten, recepties en alle andere vormen bij het verbinden van mensen.


Graag hoop ik ook u binnenkort te zien of spreken!