D2 ontwikkeling
Er verrijst een nieuwe kliniek en OK complex voor de Sint Maartenskliniek. In een enorm hoog tempo is dit project ontwikkeld.
Het HagaZiekenhuis: 70.000 m2 renoveren en 40.000 m2 nieuwbouw. Onder leiding van D2 ontwikkeling.
D2 is volop in beweging. Net als de Maartenskliniek, kliniek voor houding en beweging.
Een nieuw Moeder & Kind centrum voor het HMC. Ontwikkeld in een razend tempo, klaar voor verdere uitwerking.
Het Spuiforum in Den Haag is in uitvoering. Veel is er over gezegd en geschreven. En het wordt gerealiseerd. D2 Ontwikkeling stond aan de basis.
Nieuwe verpleegvloer concepten. Integraal uitgewerkt, met als basis nieuwe werkconcepten, ICT en gebouw. D2 ontwikkelt.
Een nieuw Moeder & Kind centrum voor het Juliana Kinderziekenhuis. Middels een relatief nieuwe DBM contract uitgewerkt en uitgevoerd.
Het muziekpaleis in Utrecht. Het bij elkaar brengen van organisaties, ontwikkelen en bouwen. D2 ontwikkeling weet hoe dit moet.
Ontwikkelen en realiseren van een groot gebouw in de helft van de tijd van een traditioneel traject. D2 doet het.
Procesmanagement voor de gebruikers van een een stadhuis. D2 ontwikkeling.
Inrichting en slim nadenken over een holding verkoever. Ook hierin stuurt D2 Ontwikkeling.

 

OVER ONS

 

 

Wij begeleiden grootschalige, integrale en complexe verander- en bouwprojecten in de zorg en welzijn en in de culturele sector.

 

Dit doen we al meer dan 10 jaar met een selecte groep mensen.

 

We zijn zowel een gesprekspartner voor raden van bestuur, beslissers en toezichthouders, als ook belanghebbenden waaronder dokters, verpleegkundigen, musici, theatermakers en managers. Met opdrachtnemers en partners waaronder ontwikkelaars, architecten, adviseurs en bouwers voeren we dagelijks ons werk uit.

 

Het integrale karakter van onze projecten kenmerkt zich door bedrijfskundige vraagstukken te vertalen in strategische werkconcepten, huisvestings- en ICT strategieën.

 

Deze concepten en strategieën bedenken we samen, ontwikkelen we en blijven aan boord totdat ze geïmplementeerd zijn. We hebben bewezen dat we deze projecten binnen budget realiseren.

 

 

Interessant:


- NIEUWS: de Sint Maartenskliniek krijgt nieuwe OK's


- Elk ziekenhuis krijgt het ziekenhuis dat het verdient

- Een Center of Excellence voor ons allemaal

- Sint Maartenskliniek: Efficiency is sleutelwoord voor nieuwbouwplannen, financiering volgens het boekje

- HagaZiekenhuis: Bouwen met een gezonde business case

 


HOE WE DIT DOEN

Het kan kort, simpel en doelgericht.

WE HOUDEN HET GRAAG SIMPEL


Hoofd- en bijzaken gescheiden houden, maakt een complexe opgave simpel, beheerbaar en uitlegbaar.

DOELGERICHT


We zijn een no-nonsense bedrijf dat graag de resultaten wil behalen die zijn afgesproken. Binnen budget.

ERVARING


We hebben brede kennis en ervaring op gebied van en conceptontwikkeling, ICT en bouwen. Deze ervaring zetten we graag breed in.


WAT WE DOEN

We houden ons bezig met:

PROJECT- EN PROCES MANAGEMENT

 • Huisvestings-, proces-  en projectmanagement
 • Programma management
 • Projectcoaching, aanpak en opzet projectorganisaties
 • Budgettering en financiële bewaking van bouwprojecten
 • Integraal projectmanagement gericht op een werkend gebouw
 • Begeleiden (medische) inventaristrajecten (afstemming Organisatie Ontwikkeling, Huisvesting, ICT en Facilitaire Ondersteuning)
 • Ontwikkel- en realisatiestrategieën (DBFMO)
 • Selectie en contracteren ontwerpende adviseurs
 • Aanbesteding, contracteren en contractmanagement
 • Risicoanalyses
 • Transitie begeleiding (verhuismanagement) 

INTERIM MANAGEMENT

 • Gedelegeerd opdrachtgeverschap
 • Proces- en programmamanagement
 • Vastgoedmanager
 • Bouwdirecteur
 • Trouble shooting in vastgelopen projecten
 • MediationVASTGOEDADVIES

 • Vastgoedstrategie, vastgoedbeleid,  strategisch vastgoedplan
 • Haalbaarheidsstudies en businesscases
 • Financiering van bouwprojecten
 • Richten en inrichten van vastgoedorganisaties
 • Onderhoudsmanagement


 • Begeleiden aanhuur en verhuur / huurprijsberekeningen en huurcontracten
 • Begeleiding afstoten vastgoedobjecten en locaties

CONCEPT ONTWIKKELING

 • Specifieke (operatiekamer)oplossingen
 • Concepten voor revalidatiezorgHUISVESTINGSADVIES

 • Opstellen functioneel en ruimtelijke Programma’s van Eisen
 • Gebruikersparticipatie en ontwerpbegeleidingBEDRIJFSKUNDIG ADVIES

 • Specifieke businesscases (TCoO)
 • Bedrijfsstrategie
 • Zorgconcepten en implementatiestrategiën
 • Veranderkundig advies


ONZE WERKZAAMHEDEN

Onze werkzaamheden kenmerken zich door:


 • Het inbedden van een degelijke governance structuur;
 • Draagvlak creëren bij alle stakeholders;
 • Het verbinden van visie, zorgstrategie,  strategisch (vastgoed)plan, onderhoudsplan en projectplan;
 • Financieel robuuste investeringsplannen voor het gebouw, (medische) inventaris, ICT en proces ondersteuning;
 • Een sterke focus op proces- en project management, integratie met lijnmanagement;
 • Realistische doelstellingen;
 • Realisatie binnen afgesproken budgetten.


ONZE OPDRACHTGEVERS

Hieronder een selectie uit onze opdrachtgevers.


Copyright (C) D2ontwikkeling   |   Wierdensestraat 143   |   7604 BE  Almelo   |   +31 (0)546 81 31 76   |   info@d2ontwikkeling.nl