Missie en visie

Durf te dromen.

Daag jezelf uit.

Ontwikkel.

MISSIE

We zijn een groep mensen die op basis van individuele competenties als gedelegeerd opdrachtgever werken aan grootschalige projecten, gericht op wonen, cultuur, zorg en welzijn. Ons bestaansrecht zijn de mensen en de competenties van het individu. We kunnen kennis en ervaring toevoegen in complexe integrale projecten zodat onze opdrachtgever haar tijd en resultaat kan aanwenden voor het doel waarvoor zij is opgericht. We hebben bewezen dat we buiten de geëffende paden kunnen denken en implementeren. Onze projecten voeren we in heel Nederland uit.

 

De opdrachtgevers waarvoor we werken zijn veelal raden van bestuur of managers van instellingen. De vraagstukken die we voor onze opdrachtgevers invullen is het vertalen en optimaliseren van huisvestings- en organisatie  vraagstukken naar een werkende omgeving. Hierbij is het inrichten en besturen van integrale projectorganisaties een specialiteit. Wij zien een project als een tijdelijke omstandigheid waarin mensen met dezelfde visie en doel met elkaar samen werken, elkaar aanvullen.

 

Voor onze opdrachtgevers willen we een partner zijn die vanuit een vraagstuk sterk financieel gedreven werkt en hierin stabiliteit en betrouwbaarheid kan bieden. Integer en innovatief zijn de twee belangrijkste kernwaarden in de werkzaamheden die we uitvoeren.

 

We willen in de markt bekend staan als een sterke organisatie die integrale zorg,- en welzijns- en cultuur vraagstukken het beste werkend kan maken.

VISIE

Instellen de zorg als de culturele instellingen zijn veranderingen aan de orde van de dag. Wet- en regelgeving veranderen continu en instellingen moeten commerciëler gaan werken en denken. Innovaties, nieuwe samenwerkingsvormen en financieel gedreven werken worden een "must". Investeerders vragen naar solide investeringen, goed onderbouwde rendementen en sterke borging.

 

Voor onze opdrachtgever willen we  rol  spelen bij het vertalen van een organisatie vraagstuk naar strategische werkconcepten. Hierbij willen we het huisvestingsvraagstuk uitbreiden met organisatie- en ICT vraagstukken, als mede businesscase vraagstukken.

 

Onze organisatie vullen we aan door personen aan ons te binden waar we mee samen werken en een vertrouwensrelatie mee hebben opgebouwd. Nieuwe projecten realiseren we door het uitbouwen van relaties en netwerk vanuit onze opdrachtgevers zelf. Hierbij spelen bestaande relaties een rol, ondersteund met referenties.

 

Autonomitiet is voor ons belangrijk. Onze eigen keuzes maken zonder afhankelijk te zijn. Relaties opbouwen met partijen waarbij we elkaars positie kunnen versterken bij opdrachtgevers is belangrijk; allianties kunnen we aangaan daar waar de integriteit naar onze opdrachtgever niet in het geding komt. Markt-product combinaties voeren we in, daar waar concrete vragen zijn.

 

We ondersteunen en investeren in het nieuwe werken. Zo hebben we geen vast kantoor.

INTEGRITEIT


Onze reputatie wordt bepaald door tevreden opdrachtgevers. Voor ons is het cruciaal betrouwbaar en integer te handelen. We willen we onafhankelijk opereren en het belang van onze opdrachtgever voorop stellen.

Copyright (C) D2ontwikkeling   |   Wierdensestraat 143   |   7604 BE  Almelo   |   +31 (0)546 81 31 76   |   info@d2ontwikkeling.nl