Missie en visie

MISSIE


Ontwikkeling en Competenties

D2 Ontwikkeling zet haar medewerkers in op basis van individuele competenties en werkt als gedelegeerd opdrachtgever aan grootschalige, complexe programma’s en projecten. Ons bestaansrecht zijn de mensen en de competenties van het individu.

 

 

Complexiteit, financieel gedreven en betrouwbaarheid

We kunnen kennis en ervaring toevoegen in complexe integrale programma’s en projecten, zodat onze opdrachtgever haar tijd en resultaat kan aanwenden voor het doel waarvoor zij is opgericht.


Voor onze opdrachtgevers zijn wij een partner die vanuit een vraagstuk sterk financieel gedreven werkt en stabiliteit en betrouwbaarheid biedt.

In eerdere opdrachten hebben wij bewezen dat wij buiten de bestaande paden kunnen denken, innoveren en implementeren.

Wij beschouwen een project als een tijdelijke omstandigheid waarin mensen, met dezelfde visie en doel, met elkaar samen werken, elkaar aanvullen.

 


Netwerk

Onze projecten kenmerkt zich door bedrijfskundige vraagstukken te vertalen in strategische werkconcepten, huisvestings- en ICT-strategieën naar een werkende omgeving. Hierbij is het inrichten en besturen van integrale programma- en projectorganisaties een specialiteit.

VISIE


Strategische werkconcepten

Voor onze opdrachtgever willen we de rol spelen bij het vertalen van een organisatievraagstuk naar strategische werkconcepten. Hierbij willen we het huisvestingsvraagstuk uitbreiden met organisatie- en ICT vraagstukken, als mede businesscase vraagstukken.Omgaan met veranderingen

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Het wordt van organisaties gevraagd om zich voortdurend aan te passen. Innovaties, nieuwe samenwerkingsvormen en financieel gedreven werken blijven een "must". Investeerders vragen om solide investeringen, goed onderbouwde rendementen en sterke borging.Flexibele inzet en vertrouwen

Onze organisatie vullen we aan door personen aan ons te binden waar we mee samen werken en een vertrouwensrelatie mee hebben opgebouwd.

Nieuwe projecten realiseren we door het uitbouwen van relaties en netwerk vanuit onze opdrachtgevers zelf. Hierbij spelen bestaande relaties een rol, ondersteund met referenties.


 

We ondersteunen en investeren in het nieuwe werken. Zo hebben we geen vast kantoor.

INTEGRITEIT


Onze reputatie wordt bepaald door tevreden opdrachtgevers. Voor ons is het cruciaal betrouwbaar en integer te handelen. We willen we onafhankelijk adviseren en het belang van onze opdrachtgever voorop stellen.