Werken vanuit bezieling
Het Masterplan UMCG is gereed voor de komende 15 jaar.
Het Masterplan UMCG is gereed voor de komende 15 jaar.
Als procesmanager masterplan heeft D2 Onwikkeling de afgelopen 2,5 jaar samen met het UMCG gewerkt aan het Masterplan.
De Maartenskliniek heeft een nieuw OK complex in gebruik genomen. In een enorm hoog tempo is dit project ontwikkeld.
Het HagaZiekenhuis: 70.000 m2 renoveren en 40.000 m2 nieuwbouw. Onder leiding van D2 ontwikkeling.
Het Spuiforum in Den Haag is in uitvoering. Veel is er over gezegd en geschreven. En het wordt gerealiseerd. D2 Ontwikkeling stond aan de basis.
Nieuwe verpleegvloer concepten. Integraal uitgewerkt, met als basis nieuwe werkconcepten, ICT en gebouw. D2 ontwikkelt.
Een nieuw Moeder & Kind centrum voor het Juliana Kinderziekenhuis. Middels een relatief nieuwe DBM contract uitgewerkt en uitgevoerd.
Het muziekpaleis in Utrecht. Het bij elkaar brengen van organisaties, ontwikkelen en bouwen. D2 ontwikkeling weet hoe dit moet.
Ontwikkelen en realiseren van een groot gebouw in de helft van de tijd van een traditioneel traject. D2 doet het.
Procesmanagement voor de gebruikers van een een stadhuis. D2 ontwikkeling.
Inrichting en slim nadenken over een holding verkoever. Ook hierin stuurt D2 Ontwikkeling.

Samen met het UMCG heeft D2ontwikkeling gewerkt aan het Masterplan

 

WERKEN VANUIT BEZIELING

 

Wij helpen instellingen bij hun vastgoedplannen.

Dit doen we al meer dan 16 jaar met een selecte groep mensen.

 

Wij beschouwen "werken vanuit bezieling" als belangrijkste kernwaarde. D2 Ontwikkeling werkt niet volgens een vast stramien. Voorgeschreven methoden zijn immers een rem op innovatie en optimalisatie.


D2 Ontwikkeling wil vernieuwen en daarbij dienen eigen methoden en manieren van werken, bedacht en toegepast te worden. Dit betekent dat soms afwijkende paden bewandeld moeten worden waarbij ongevraagd advies en lef benodigd zijn.


Onze concepten en strategieën bedenken en ontwikkelen wij dan ook samen met u en wij blijven als het kan, aan boord totdat het volledige concept geïmplementeerd is.


Onze reputatie wordt bepaald door tevreden opdrachtgevers. Voor ons is het cruciaal betrouwbaar en integer te handelen.


ONZE AANPAK

Onze werkzaamheden kenmerken zich door:


 • Het inbedden van een degelijke governance structuur;
 • Draagvlak creëren bij alle stakeholders;
 • Het verbinden van visie, zorgstrategie,  strategisch (vastgoed)plan, onderhoudsplan en projectplan;
 • Financieel robuuste investeringsplannen voor het gebouw, (medische) inventaris, ICT en proces ondersteuning;
 • Een sterke focus op proces- en project management, integratie met lijnmanagement;
 • Realistische doelstellingen;
 • Realisatie binnen afgesproken budgetten.


ONZE BASISPRINCIPES

Het kan kort, simpel en doelgericht.

WE HOUDEN HET GRAAG SIMPEL


Hoofd- en bijzaken gescheiden houden, maakt een complexe opgave simpel, beheerbaar en uitlegbaar.

DOELGERICHT


We zijn een no-nonsense bedrijf dat graag de resultaten wil behalen die zijn afgesproken. Binnen budget.

ERVARING


We hebben brede kennis en ervaring op gebied van en conceptontwikkeling, IT en bouwen. Deze ervaring zetten we graag breed in.


ONS VAKGEBIED

We houden ons bezig met:

PROJECT- EN PROCES MANAGEMENT

 • Huisvestings-, proces-  en projectmanagement
 • Programma management
 • Projectcoaching, aanpak en opzet projectorganisaties
 • Budgettering en financiële bewaking van bouwprojecten
 • Integraal projectmanagement gericht op een werkend gebouw
 • Begeleiden (medische) inventaristrajecten (afstemming Organisatie Ontwikkeling, Huisvesting, ICT en Facilitaire Ondersteuning)
 • Ontwikkel- en realisatiestrategieën (DBFMO)
 • Aanbesteding, contracteren en contractmanagement
 • Risicoanalyses

VASTGOEDADVIES

 • Vastgoedstrategie, vastgoedbeleid,  strategisch vastgoedplan
 • Haalbaarheidsstudies en businesscases
 • Financiering van bouwprojecten
 • Richten en inrichten van vastgoedorganisaties
 • Onderhoudsmanagement


 • Begeleiden aanhuur en verhuur / huurprijsberekeningen en huurcontracten
 • Begeleiding afstoten vastgoedobjecten en locaties

HUISVESTINGS ADVIES

 • Gebruikersparticipatie en ontwerpbegeleiding


BEDRIJFSKUNDIG ADVIES

 • Specifieke businesscases (TCoO)
 • Bedrijfsstrategie
 • Zorgconcepten en implementatiestrategiën
 • Veranderkundig advies


INTERIM MANAGEMENT

 • Gedelegeerd opdrachtgeverschap
 • Proces- en programmamanagement
 • Vastgoedmanager
 • Bouwdirecteur


ONZE OPDRACHTGEVERS

Hieronder een selectie uit onze opdrachtgevers.